Thông báo về Cookie và Công cụ Theo dõi

iT60s thông báo về Cookie & Công cụ theo dõi. Thông tin này bổ sung cho Tuyên bố về Quyền riêng tư của iT60s.

1. Công cụ thu thập thông tin

iT60s (chúng tôi) triển khai một số công cụ thu thập thông tin tiêu chuẩn của ngành, chẳng hạn như cookie, LocalStorage và đèn hiệu web, để thu thập thông tin về việc sử dụng và tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi (“ Thông tin tương tác ”).

Như được mô tả đầy đủ hơn bên dưới, chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng các công cụ này để phân tích xu hướng, quản lý trang web của chúng tôi, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web của chúng tôi, phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Thông báo này mô tả các loại Thông tin tương tác được thu thập trên các trang web của chúng tôi và cách chúng tôi có thể sử dụng nó.

2. Chính sách COOKIES

iT60s sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho nhiều mục đích hữu ích. Cookie tự động thu thập Thông tin Tương tác từ khách truy cập vào một trang web và chuyển thông tin này đến máy tính hoặc thiết bị của khách truy cập.

Chúng tôi sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập web, điều chỉnh các dịch vụ, nội dung và quảng cáo, để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và để thúc đẩy sự tin cậy và bảo mật của các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để phân biệt người dùng này với người dùng khác và kết hợp với các tệp nhật ký từ máy chủ web của chúng tôi và để tính toán tổng số khách truy cập vào các trang web của chúng tôi. Dữ liệu Thông tin tương tác này giúp chúng tôi nhận được phản hồi cần thiết để không ngừng cải thiện trang web của mình và để phục vụ tất cả người dùng tốt hơn.

Vì cookie chỉ nhận dạng thông tin liên quan đến máy tính hoặc thiết bị của bạn, như loại và phiên bản trình duyệt web và địa chỉ IP của bạn, chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn từ cookie mà chúng tôi thu thập trừ khi bạn cũng chọn nhận dạng bản thân với chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách phản hồi một quảng cáo hoặc khuyến mại, mua phần mềm của chúng tôi, hoặc điền vào biểu mẫu web (chẳng hạn như biểu mẫu “Đăng ký” để tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi) hoặc trước đây đã xác định danh tính của bạn với iT60s, bạn vẫn ẩn danh đối với chúng tôi.

iT60s sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên chỉ tồn tại trong khoảng thời gian của một lần truy cập vào một trang web. Chúng biến mất khỏi máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn đóng trình duyệt hoặc tắt máy tính của mình.

Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính hoặc thiết bị của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc tắt máy tính hoặc thiết bị của mình. LocalStorage về cơ bản hoạt động giống như một cookie liên tục, với dung lượng lưu trữ lớn hơn một chút. Vì cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của riêng bạn, bạn luôn có thể tự do thiết lập trình duyệt của mình từ chối chúng và bạn có thể xóa chúng khỏi thiết bị của mình. Tuy nhiên, iT60s nếu bạn làm như vậy.

Bảng bên dưới mô tả các loại cookie khác nhau được iT60s sử dụng trên các trang web của nó và các tùy chọn của bạn để quản lý cài đặt cookie trên thiết bị của bạn:

Loại cookies

Miêu tả

Quản lý cài đặt

Cookie bắt buộc Cookie bắt buộc cho phép bạn điều hướng các trang web của iT60s và sử dụng các cookie của nó Vì các cookie bắt buộc rất cần thiết để vận hành các trang web của iT60, bạn không thể chọn không tham gia các cookie này. các tính năng, chẳng hạn như cho phép đăng nhập một lần và chức năng YourAccount của iT60.

Nếu bạn đã chọn nhận dạng chính mình với iT60, chúng tôi có thể đặt trên cookie trình duyệt của bạn có chứa mã nhận dạng duy nhất, được mã hóa, cho phép chúng tôi nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi và để xử lý các giao dịch và yêu cầu trực tuyến của bạn.

Bởi vì các cookie bắt buộc là điều cần thiết để vận hành các trang web của iT60, bạn không thể chọn không tham gia các cookie này.
Cookie chức năng Cookie chức năng cho phép các trang web của chúng tôi ghi nhớ thông tin bạn đã nhập hoặc lựa chọn bạn đã thực hiện (chẳng hạn như email của bạn hoặc quốc gia của bạn) và cung cấp các tính năng cá nhân nâng cao hơn.

Cookie chức năng cũng có thể được sử dụng để cải thiện cách các trang web của chúng tôi hoạt động và thực hiện, để nâng cao và tùy chỉnh các tương tác của bạn với Công ty, đồng thời giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các thông điệp phù hợp hơn, bao gồm cả thông tin liên lạc tiếp thị.

Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm cả những trang mà khách truy cập vào thường xuyên nhất và nếu họ nhận được thông báo lỗi từ một số trang nhất định.

iT60s có thể sử dụng công nghệ của riêng mình hoặc các bên thứ ba để phân tích xu hướng, quản lý trang web của chúng tôi, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh các trang web của chúng tôi và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp này để nhắm mục tiêu lại: chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web và các trang khác để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.

iT60s và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể sử dụng bộ nhớ cục bộ HTML5 hoặc cookie flash cho những mục đích này. Cookie flash và bộ nhớ cục bộ HTML5 khác với cookie của trình duyệt vì số lượng dữ liệu, loại dữ liệu và phương tiện lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi cũng sử dụng cookie flash, để lưu trữ các tùy chọn của bạn hoặc hiển thị nội dung dựa trên những gì bạn xem trên trang web của chúng tôi để cá nhân hóa lượt truy cập của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm soát cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của bạn.

Hoặc tìm hiểu cách quản lý cài đặt bảo mật và lưu trữ cho cookie flash.

Nhắm mục tiêu hoặc cookie quảng cáo Chúng tôi có thể sử dụng cookie do bên thứ ba cung cấp để hiển thị cho bạn quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ iT60s mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm trên bất kỳ thiết bị nào bạn có thể sử dụng và để theo dõi hiệu suất của những quảng cáo này. Các cookie này ghi nhớ thông tin chẳng hạn như trình duyệt nào đã truy cập các trang web của chúng tôi. Thông tin cung cấp cho bên thứ ba không bao gồm thông tin cá nhân, nhưng thông tin này có thể được liên kết lại với thông tin cá nhân sau khi iT60s nhận được.

iT60s cũng sử dụng mạng quảng cáo của bên thứ ba để thu thập địa chỉ IP và thông tin khác từ đèn hiệu web (xem bên dưới) trên các trang web của chúng tôi, từ email và trên các trang web của bên thứ ba. Mạng quảng cáo theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau hoặc các dịch vụ trực tuyến khác bằng cách thu thập Thông tin tương tác thông qua các phương tiện tự động, bao gồm cả thông qua việc sử dụng cookie. Những công nghệ này có thể nhận ra bạn trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng, chẳng hạn như máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Các bên thứ ba sử dụng thông tin này để cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn. Bạn có thể thấy những quảng cáo này trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác trên bất kỳ thiết bị nào của mình. Quá trình này cũng giúp chúng tôi quản lý và theo dõi hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Các bên thứ ba iT60s hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn, sử dụng cookie flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Cookie flash khác với cookie của trình duyệt vì số lượng dữ liệu, loại dữ liệu và phương pháp lưu trữ dữ liệu. Bạn có thể thấy những quảng cáo này trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác trên bất kỳ thiết bị nào của mình. Quá trình này cũng giúp chúng tôi quản lý và theo dõi hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Các bên thứ ba iT60s hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn, sử dụng cookie flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Cookie flash khác với cookie của trình duyệt vì số lượng dữ liệu, loại dữ liệu và phương pháp lưu trữ dữ liệu. Bạn có thể thấy những quảng cáo này trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác trên bất kỳ thiết bị nào của mình. Quá trình này cũng giúp chúng tôi quản lý và theo dõi hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Các bên thứ ba iT60s hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn, sử dụng cookie flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Cookie flash khác với cookie của trình duyệt vì số lượng dữ liệu, loại dữ liệu và phương pháp lưu trữ dữ liệu. Các bên thứ ba iT60s hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn, sử dụng cookie flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Cookie flash khác với cookie của trình duyệt vì số lượng dữ liệu, loại dữ liệu và phương pháp lưu trữ dữ liệu. Các bên thứ ba iT60s hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn, sử dụng cookie flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Cookie flash khác với cookie của trình duyệt vì số lượng dữ liệu, loại dữ liệu và phương pháp lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng Google AdWords & các cookie liên quan đến Tiếp thị lại của Google để cho phép người dùng đã truy cập Trang web của chúng tôi và quan tâm đến Sản phẩm của chúng tôi được giải quyết lại thông qua quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các trang của mạng đối tác của Google. Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của Google cho những mục đích này bằng cách truy cập https://www.google.de/settings/ads . Cả hai dịch vụ đều tuân theo chính sách bảo mật của Google có tại https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Chúng tôi sử dụng cookie Quảng cáo Bing, cho phép Microsoft theo dõi việc sử dụng của bạn trên nhiều thiết bị để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa trên hoặc trong các trang web và ứng dụng của Microsoft. Bạn có thể tắt hành vi này tại https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out . Để biết thêm thông tin về các dịch vụ phân tích của Bing, hãy truy cập Quảng cáo Bing ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ).

Để tìm hiểu thêm về các mạng này và các mạng quảng cáo khác cũng như khả năng chọn không tham gia bởi một bên thứ ba nhất định, vui lòng truy cập các trang chọn không tham gia của Network Advertising Initiative.

Bạn có thể tìm hiểu cách quản lý cài đặt bảo mật và lưu trữ cho cookie flash. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng để xóa bộ nhớ cục bộ HTML5.

3. Google Analytics và trình quản lý thẻ của Google

Trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google, sử dụng cookie về việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi thường được gửi đến và lưu trữ trên máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ. Trong Liên minh Châu Âu, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn trên các trang web của chúng tôi, trước khi được gửi đến máy chủ của Google.

Bạn có thể ngăn chặn việc thu thập dữ liệu do cookie tạo ra liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi bởi Google, cũng như việc Google xử lý các dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn qua liên kết sau:

https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout.https://www.google.com/analytics/terms/us.html

và https://privacy.google.com/# .

4. Biểu tượng web

iT60s chỉ sử dụng đèn hiệu web hoặc với cookie để thu thập thông tin về cách khách hàng và khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi và tương tác với email từ chúng tôi. Báo hiệu web là hình ảnh điện tử rõ ràng có thể nhận ra một số loại thông tin nhất định trên máy tính của bạn, chẳng hạn như cookie, khi bạn xem một trang web cụ thể được gắn với đèn hiệu web và mô tả về một trang web được liên kết với báo hiệu web.

Ví dụ: iT60s có thể đặt báo hiệu web trong email tiếp thị để chúng tôi được thông báo khi bạn nhấp vào liên kết trong email hướng bạn đến một trong các trang web của chúng tôi. Báo hiệu web giúp iT60s vận hành và cải thiện nội dung của các trang web và thông tin liên lạc qua email của chúng tôi.

5. Tệp nhật ký, địa chỉ IP, URL và dữ liệu khác

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi tự động thu thập Thông tin tương tác để phân tích các xu hướng tích lũy và quản lý các trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn (hoặc máy chủ proxy bạn sử dụng để truy cập web), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí của bạn, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, các trang và các tệp bạn đã xem, các tìm kiếm của bạn, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống cũng như các dấu ngày / giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn.

Do các tiêu chuẩn truyền thông internet, khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận được URL của trang web bạn đến và trang web bạn truy cập khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để phân tích các xu hướng tổng thể, giúp iT60s cải thiện trang web của mình, đồng thời theo dõi và tổng hợp thông tin phi cá nhân.

Back to top button