Blog

Xử lý font tiếng Việt trong SPSS – Góc kỹ thuật – Phần mềm SPSS

SPSS là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện thân thiện cho người dùng trong môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

SPSS có một bộ soạn thảo dữ liệu tương tự như excel, giúp nhập các dữ liệu và mô tả các thuộc tính của chúng. SPSS hỗ trợ một công cụ rất đơn giản để tạo ra các đồ thị và khi đã tạo được một đồ thị, nhờ giao diện này mà người sử dụng có thể tuỳ ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoàn thiện chúng. Tuy nhiên, trong quá trình này, người sử dụng hay gặp phải khó khăn trong việc hiển thị font tiếng Việt. Sau đây là một số cách xử lý font tiếng Việt trong SPSS:

Thể hiện tiếng Việt Unicode:

Từ phiên bản SPSS version 17, chúng ta có thể hiện tiếng Việt Unicode trong cửa sổ Data Editor của SPSS bằng cách thao tác như dưới đây:

  • Tạo một file dữ liệu trống trước bằng cách vào menu File Open Data);
  • Từ menu EditOptions, chọn thẻ General. Hộp thoại Options hiện ra, chọn Unicode (universal character set) rồi nhấp OK.

Lưu ý: Nếu bạn đang mở một file SPSS có dữ liệu thì dòng tùy chọn Unicode (universal character set) sẽ ở chế độ ẩn và không thể tùy chọn được; bạn phải tắt tất cả các chương trình SPSS đang được mở.

  • Chế độ tiếng Việt được kích hoạt, mở lại file dữ liệu tiếng Việt Unicode cần làm.

Hình 1: Bảng dữ liệu trước khi đặt chế độ hiển thị tiếng Việt

Hình 2: Bảng dữ liệu sau khi đặt chế độ hiển thị tiếng Việt

  • Nếu muốn đổi font chữ trong cửa sổ dữ liệu, vào menu View Font. Hộp thoại Font hiện ra, chọn font chữ Unicode muốn thể hiện, và nhấp OK. Khi đó, font chữ trên cửa sổ dữ liệu sẽ thay đổi sang kiểu bạn vừa định dạng.

Thể hiện tiếng Việt VNI:

Nếu muốn thể hiện hay biên tập dữ liệu mới sử dụng font tiếng Việt VNI, thao tác như sau:

  • Chép file Boxed_vni_v16.stt đối với phiên bản SPSS từ v16 trở lên hoặc file Boxed VNI Helve Condense.tlo đối với các phiên bản SPSS từ v15 trở vào thư mục Looks của thư mục SPSS bạn đã cài đặt (thông thường có đường dẫn là: C:Program FilesSPSSLooks). Trong trường hợp file này đã có sẵn trong thư mục Looks của phần mềm SPSS thì bạn không cần chép lại file;
  • Từ menu chọn EditOptions. Trong hộp thoại Options, chọn thẻ Pivot Tables. Trong phần TableLook, bạn hãy tìm và chọn sáng tên file Boxed_vni_v16, rồi nhấp nút Set TableLook Directory, nhấp tiếp Apply và cuối cùng là nút OK;
  • Trên cửa sổ dữ liệu, vào menu View Fonts để chỉnh font chữ (ví dụ là font VNI-Times). Sau khi nhấp OK bạn sẽ thấy font chữ trên cửa sổ dữ liệu thay đổi sang kiểu bạn vừa định dạng, nếu trước đó bạn đã nhập chữ Việt. Còn nếu chưa nhập chữ Việt thì lựa chọn này cũng cho phép bạn sau đó có thể thể hiện tiếng Việt trong quá trình nhập liệu.

Related Articles

Back to top button