Công thức Hàm lấy thứ ngày trong Excel – Hàm Weekday, Choose

Hàm lấy thứ ngày trong excel, công thức hàm Excel Weekday, Hàm Choose Excel… Mô tả cú pháp công thức, cách dùng các hàm này trong Microsoft Excel.

Đối với Excel, việc kiểm tra thứ ngày của bạn cũng có thể được thực hiện bằng hàm Weekday, hàm choose hay nhiều hàm khác nữa. Việc sử dụng hàm  đem lại rất nhiều lợi ích cũng như giúp bạn giảm tối đa thời gian khi tiến hành định dạng thứ ngày trong Excel. Hãy cùng IT60s tìm hiểu về hàm thứ ngày dưới đây.

1. Hàm Excel Weekday – Hàm lấy thứ ngày trong Excel ở dạng số nguyên

Hàm weekday được sử dụng để xác định các thứ trong tuần tương ứng với ngày nào. Kết quả trả về sẽ là một số nguyên.

Cú pháp:

= WEEKDAY (serial_number, [return type])

Trong đó:

  • serial number là dùng để kiểm tra thời gian, ngày là thứ mấy trong tuần 
  • return type: giá trị số nguyên xác định thứ mấy trong tuần, ví dụ nếu return type là số 1 và giá trị trả về là 5 thì đó là ngày thứ 5 trong tuần. Return sẽ có 3 dạng hay dùng:

+ Return_type= 1 hoặc có thể để trống: giá trị số 1 sẽ tương ứng với chủ nhật và theo thứ tự lần lượt thì ngày thứ 7 se có giá trị là 7

+ Return_type=2: số 1 sẽ bắt đầu từ thứ hai và kết thúc thì ngày chủ nhật sẽ ứng với số 7

+ Return_type=3: ngày thứ hai sẽ bắt đầu từ số 0 và chủ nhật kết thúc với số 6.

Xem thêm:  Cách Copy giữ nguyên định dạng trong Word 2010
Công thức Hàm lấy thứ ngày trong Excel - Weekday, Choose
Hướng dẫn sử dụng hàm excel weekday

Tuy nhiên chúng ta cần đó là ngày, thứ trong tuần được hiển thị ở dạng chữ cái, văn bản chứ không phải ở dạng số nguyên. Do đó chúng ta sẽ cần kết hợp thêm hàm choose để có được kết quả mong muốn.

Xem thêm: Cố định dòng hoặc cột trong Excel 2003 Đơn giản nhất

2. Hàm Choose – Hàm lấy thứ ngày trong Excel ở dạng chữ

Ở dạng 1 và dạng 2 của Return type, các giá trị sẽ chạy từ 1 đến 7 vì vậy CHOOSE sẽ tương ứng đi kèm với 7 giá trị khác nhau.

Cú pháp hàm Choose sẽ là:

= CHOOSE (Index_num, value1, [value2], …)

Với dạng 1 của Return type.

Công thức Hàm lấy thứ ngày trong Excel - Weekday, Choose
Cách sử dụng hàm Excel Choose – hàm lấy thứ ngày trong Excel ở dạng chữ

Để kết quả thu được tại ô I4 là thứ ngày ở dạng văn bản, tại ô I4 ta sẽ gõ:

= CHỌN (H5, $ I $ 4, $ J $ 4, $ K $ 4, $ L $ 4, $ M $ 4, $ N $ 4, $ O $ 4)

Cụ thể, khi gõ hàm Choose này, hàm sẽ tự động đối chiếu giá trị tại thu được từ kết quả chạy hàm excel Weekday tại ô H5 với những giá trị lần lượt từ ô I4 đến O4. Tương ứng với kết quả nào thì kết quả cuối cùng sẽ trả về ngày đó.

Với dạng 2 của Return type, thì giá trị đối chiếu sẽ chạy từ 1 đến 7 nhưng sẽ bắt đầu tính từ thứ hai do đó các bạn cần lưu ý vấn đề này.

Công thức Hàm lấy thứ ngày trong Excel - Weekday, Choose

Cụ thể tại ô R5, chúng ta sẽ điền:

= CHỌN (Q5, $ R $ 5, $ S $ 5, $ T $ 5, $ U $ 5, $ V $ 5, $ W $ 5, $ X $ 5)

Hàm sẽ tự động đối chiếu giá trị thu được tại ô Q5 với các thứ ngày lần lượt từ ô R5 đến X5 và sẽ tự động trả về kết quả cuối cùng.

Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển đổi đơn vị Page Setup bằng cm trong Word

Lưu ý đối với Return type dạng 3, vì hàm choose không có giá trị 0 nên phải tiến hành điều chỉnh 1 chút. 

Nếu cứ áp dụng như hai dạng trên thì kết quả thu được sẽ như hình dưới, tại các ô giá trị bằng 0 thì sẽ bị lỗi VALUE!

Công thức Hàm lấy thứ ngày trong Excel - Weekday, Choose

Tại ô Z5, cần gõ công thức:

= IF (Z5 = 0 $ AG $ 4, CHỌN (Z5, $ AA $ 4, $ AB $ 4, $ AC $ 4, $ AD $ 4, $ AE $ 4, $ AF $ 4)

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng WordArt 2010 Tạo Phông Chữ Đẹp Mắt

3. Lời kết

Như vậy bài viết trên đây đã giới thiệu tổng quan về cách dùng hàm lấy thức ngày trong Excecl, cũng là hàm Weekday và Hàm Excel Choose. IT60s hi vọng đã cung cấp được cho các bạn những kiến thức bổ ích về văn phòng, giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian khi sử dụng các thao tác với Excel.

Related Articles

Latest Articles