Thủ thuật văn phòng

Hướng dẫn Hàm trả về vị trí ô trong Excel chính xác

Các công thức hàm trả về vị trí ô trong Excel, hàm trả về địa chỉ ô trong excel. Cách thức tham chiếu ô trong Excel & cách sử dụng hàm Address trong Excel…

Để trả về vị trí ô bạn cần phải lấy được địa chỉ ô. Khi địa chỉ ô chính xác thì thao tác công thức sẽ trả về vị trí ô chính xác trong excel. Để dễ hiểu thì IT60s cho ví dụ như sau: Nếu bạn muốn tới hàng số 5 của cột số 3 thì hàm sẽ trả về vị trí C4. Để trả về vị trí ô này thì chúng ta phải sử dụng hàm ADDRESS. Vậy cách sử dụng hàm này như thế nào hãy cùng IT60s tìm hiểu.

Hướng dẫn Hàm trả về vị trí ô trong Excel chính xác

1. Hiểu rõ các loại tham chiếu trong Excel để thao tác đúng

Có 3 cách tham chiếu giá trị trong Excel là tham chiếu tương đối, tham chiếu tuyệt đối, tham chiếu hỗn hợp.

  • Tham chiếu tương đối: là tham chiếu được thể hiện dưới dạng cột và số hàng (Ví dụ: C3 nghĩa là Cột C hàng thứ 3). Khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô tương đối thì tham chiếu sẽ hiển thị cho biết bạn đang sao chép vị trí nào
  • Tham chiếu tuyệt đối: Là kiểu tham chiếu được khóa lại ở phía trước bằng ký tự $ (Ví dụ: $C$3). Đối với cách tham chiếu này thì khi sao chép công thức, giá trị của ô sẽ không thay đổi.
  • Tham chiếu hỗn hợp: Là kiểu tham chiếu chỉ khóa 1 nửa, giá trị bị khóa sẽ không đổi nhưng giá trị không khóa sẽ thay đổi. Ví du: $C10 thì tham chiếu cột C nhưng dòng 10 sẽ bị thay đổi nếu như bạn kéo thả giá trị.

2. Cách thức tham chiếu ô trong Excel

Excel là một công cụ tính toán và xử lý công việc cực kỳ hiệu quả. Khi sử dụng để tính toán bạn cần để ý  2 kiểu tham chiếu ô là A2 cũ và R1C1.Kiểu A2 là kiểu thông thường nên IT60s không đề cập lại, còn kiểu R1C1 thì sử dụng cho cả hàng và cột. Ví dụ R1C4 tức là cột hàng 1 cột số 4, khi nhập tại ô công thức, hệ thống sẽ tham chiếu đến vị trí này.

Để thay đổi kiểu tham số này, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn File -> Options
  • Bước 2: Kiểm tra kiểu tham chiếu R1C1 tại Working with Formulas trên tab Formulas. Cách tham chiếu này rất phù hợp với những đối tượng phải làm việc với hàng trăm cột Excel. Ví dụ kích hoạt kiểu tham chiếu này ta có: cột CV tức là cột thứ 100.

Xem thêm: Hướng dẫn Cách viết hệ phương trình trong Word

3. Cách sử dụng hàm Address trong Excel, hàm trả về địa chỉ ô trong excel

Cú pháp của công thức Address như sau: ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]), trong đó:

  • row_num (Bắt buộc): Giá trị số chỉ rõ số hàng dùng trong tham chiếu ô.
  • column_num (Bắt buộc): Giá trị số chỉ rõ số cột dùng trong tham chiếu ô.
  • abs_num(Tùy chọn):  Giá trị số chỉ rõ kiểu tham chiếu cần trả về. Với 1 hoặc bỏ qua tức là lấy giá trị tuyệt đối; 2 lấy hàng tuyệt đối, cột tương đối; 3 lấy hàng tương đối, cột tuyệt đối; 4 lấy tương đối)
  • A1 là kiểu tham số A1 hoặc R1C1
  • Sheet_text: là giá trị chỉ rõ tên của trang tính

Hướng dẫn Hàm trả về vị trí ô trong Excel chính xác

Ví dụ: 

Cú pháp Kết quả Giải thích
=ADDRESS(5,3) $C$5 Chỉ có cột và hàng được cung cấp làm đối số, hàm trả về một địa chỉ tuyệt đối.
=ADDRESS(5,3,1) $C$5 Khi 1 được sử dụng làm đối số thứ ba, cũng giống như không sử dụng đối số, một địa chỉ tuyệt đối đầy đủ được trả về (1 là trả về giá trị tuyệt đối)
=ADDRESS(5,3,2) C$5 Khi 2 được sử dụng làm đối số thứ ba thi một tham chiếu hỗn hợp được trả về với giá trị cột tương đối, hàng tuyệt đối..
=ADDRESS(5,3,3) $C5 Khi 3 được sử dụng làm đối số thứ ba thì một tham chiếu hỗn hợp được trả về với giá trị tham chiếu cột tuyệt đối và hàng tương đối.
=ADDRESS(5,3,4) C5 Khi 4 được sử dụng làm đối số thứ ba thì một tham chiếu tương đối đầy đủ sẽ được trả về.
=ADDRESS(5,3,1,0) R5C3 Khi đối số thứ tư bị sai thì tham chiếu kiểu R1C1 sẽ được trả về.
=ADDRESS(5,3,3,0) R[5]C3 Kết quả hàm trả về một tham chiếu hỗn hợp theo kiểu R1C1.
=ADDRESS(5,3,1,,”Sheet4″) Sheet4!$C$5 Đối số thứ năm trả về tham chiếu đến một bảng tính, cú pháp này trả về tham chiếu kiểu A1 cho ô C5 trên Sheet 4.
= ĐỊA CHỈ (5,3,1,0, “Trang tính 4”) Trang tính4! R5C3 Cú pháp này trả về tham chiếu kiểu R1C1 cho ô C5 trên Sheet 4.

4. Tạm kết

Ngoài cách thức sử dụng công thức Address (hàm trả về địa chỉ ô trong excel) để trả về vị trí ô trong Excel thì bạn cũng có thể tham khảo cách thức trả về vị trí cột (Column) hoặc cách thức trả về vị trí hàng (Row) trong những bài viết tiếp theo. Hy vọng với những thông tin mà IT60s cung cấp thì bạn có cơ hội tiến gần hơn đến trình độ sử dụng thành thạo Excel và văn phòng. Chúc bạn thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button