Ký hiệu nào bé có thể đặt giữa 5 và 6 và cho ra kết quả lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6?

Ký hiệu nào bé có thể đặt giữa 5 và 6 và cho ra kết quả lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6? Dưới đây là câu trả lời…

Theo toán học chuẩn thì trong toán học, để so sánh 2 giá trị lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng nhau thì chúng ta sẽ sử dụng ký tự “>” lớn, “<” bé, “=”.

Đây là 3 ký hiệu phổ biến nhất trong toán học so sánh. Ngoài ra, để có thể so sánh nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng hoặc khác nhau thì chúng ta cũng có thể sử dụng các ký tự như: “>=” lớn hơn hoặc bằng. “=<” bé hơn hoặc bằng hoặc không bằng nhau.

Như vậy để trả lời cho câu hỏi ký hiệu nào có thể đặt giữa 5 và 6 và cho ra kết quả lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6 thì chúng ta có thể phân tích như sau:

Gọi X là ký tự cần tìm, ta có:

  • Ký tự lớn hơn 5 là ký tự lớn hơn: 5 < X
  • Ký tự nhỏ hơn 6 là ký tự bé hơn: X<6

Như vậy ta có thể suy ra rằng: 5<X<6

=> Ký hiệu có thể đặt giữa 5 và 6 mà cho ra kết quả lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6 là ký tự <.

Đây là cách lý giải của IT60s, còn bạn thì sao? Nếu có lời giải hay hơn và chính xác hơn có thể để lại dưới comment để IT60s cập nhật với bạn nhé!

Xem thêm:  Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ tổ chức trong Excel 2007, 2010...

Related Articles

Latest Articles