Blog

Khái quát chung về công ty TNHH Nexia STT – Chi nhánh An Phát

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp

2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Nexia STT – Chi nhánh An Phát

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của cơng ty.

Được thành lập vào năm 2006, Công ty được Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15 tháng 09 năm 2006, và chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ Việt Nam đồng). Người đại diện pháp lý hiện tại là Bà Trần Thị Hường. Tính đến thời điểm hiện tại công ty đã 21 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 9 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 07 tháng 07 năm 2016.

Công ty TNHH Nexia Stt – Chi nhánh An Phát (ASP) là một trong những doanh nghiệp kiểm toán đầu tiên được thành lập theo Nghị định số 105/NĐ – CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy chế kiểm tốn độc lập trong nghành kinh tế quốc dân

• Tên viết tắt : APS

• Tên tiếng anh: Anphat Auditing and Accounting Consultancy Co.Ltd • Trụ sở: 245 Bạch Đằng – Thượng Lý – Hồng Bàng – Hải Phịng • Số điện thoại: 02252.539.555 Fax: 02253.539.789

• Email: [email protected] • Mã số thuế: 0200689059

2.1.1.2 Mục tiêu và phương châm hoạt động

• Mục tiêu

Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn lập Báo cáo thuế và Kiểm tốn Báo cáo tài chính với uy tín và chất lượng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao cho công tác quản lý tài chính và điều hành hoạt động sản

xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, với kinh nghiệm thực tiễn về tư vấn tài chính kế tốn, gần gũi với khách hàng, tận tình, thơng thạo nghiệp vụ và hiểu biết kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu trong quản lý, các khó khăn có thể gặp phải trong hoạt động và sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt các vấn đề mà ít có một tổ chức dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn nào có thể thực hiện được.

• Phương châm hoạt động

Chúng tơi luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất trong mọi lĩnh vực. Các chuyên gia của NEXIA STT luôn tuân thủ phương châm hoạt động của mình, đó là: độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi cũng luôn nhận thức được lợi ích hợp pháp của khách hang, thực hiện và bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

2.1.1.3 Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh

– Dịch vụ kiểm toán

– Dịch vụ kế toán và tài chính doanh nghiệp – Dịch vụ tư vấn thuế

– Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

– Tư vấn quản lý và hoạt động doanh nghiệp – Dịch vụ tư vấn phát triển và quản lý công – Tư vấn, lập cáo cáo chuyển giá

2.1.1.4 Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY Trong đó:

– Ban giám đốc gồm 4 thành viên. Ban giám đốc sẽ họp mỗi tháng một lần để nắm bắt tình hình của cơng ty. Ban giám đốc sẽ chịu trách nhiệm trước công ty, hội đồng thành viên và pháp luật về công ty. Trong ban giám đốc thì giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động chung của công ty. Giám đốc công ty hội đồng thành viên bổ nhiệm, giám đốc công ty là người trực tiếp đánh giá rủi ro của cuộc kiểm toán và mọi hồ sơ kiểm toán và cũng là người đại diện cho công ty ký phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý.

– Các phòng nghiệp vụ do trưởng phòng đứng đầu. Trưởng phòng nghiệp vụ quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng nghiệp vụ, tương ứng, giám sát, quản lý các nhân viên chuyên nghiệp trong phòng, trong công việc, đặc biệt là trong khi làm việc với khách hàng trưởng phòng nghiệp vụ cũng là người sắp xếp các công việc do các thành viên của mình thực hiện kiểm sốt chất lượng cơng việc.

– Phịng tài chính kế tốn với chức năng kế toán giúp việc cho giám đốc tổ chức và thực hiện tồn bộ các cơng tác tài chính kế tốn, thơng tin kế tốn, tổ chức hạch toán kinh tế trong nội bộ công ty theo đúng chế độ chính sách và pháp luật nhà nước về tài chính tín dụng và theo chế độ tổ chức kế toán pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước về cơng tác quản lý tài chính.

BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG NGHIỆP VỤ 1 PHÒNG NGHIỆP VỤ 2 PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TỐN PHỊNG HÀNH CHÍNH

– Phịng hành chính với chức năng tài vụ là phịng chức năng giúp giám đốc trong công việc thực hiện các phương án sắp xếp và cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý, tuyển dụng và phân phối nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động theo từng thời kỳ. Đồng thời, tổ chức thực hiện đúng đắn các chính sách chế độ đối với người lao động.

Thông thường, sau khi một hợp đồng được ký kết bởi các thành viên của ban giám đốc, trưởng nhóm kiểm tốn sẽ chịu trách nhiệm xem xét, lập kế hoạch kiểm toán và chịu trách nhiệm sắp xếp tồn bộ hồ sơ kiểm tốn cũng như báo cáo kiểm tốn trước khi trình duyệt ban giám đốc xem xét lần cuối.Đối với những khách hàng lớn, yêu cầu của những sự hợp nhất kết quả kiểm toán khi phát hành báo cáo kiểm tốn, nhóm trưởng kiểm tốn là người chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp việc thực hiện của các nhóm kiểm tốn tại các cơ sở kiểm toán khác nhau.

Với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý như trên Ban giám đốc của công ty kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát đã thực hiện quản lý có hiệu quả tất cả các hoạt động của công ty mọi hoạt động liên quan đến cuộc kiểm toán, từ khâu chào thầu tới khi ký kết hợp đồng đến phát hành báo cáo kiểm tốn trong đó bao gồm việc lập và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát được thiết kế và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tạo dựng được lòng tin của khách hàng đối với công ty.

2.1.1.5 Sơ đồ bộ máy tổ chức kiểm tốn của cơng ty

SƠ ĐỒ BỘ MÁY KIỂM TỐN Trong đó:

Trưởng phịng là người chịu tránh nhiệm lập kế hoạch và điều hành

hoạt động của phịng kiểm tốn:

Khảo sát tình hình khách hàng và đưa ra mức phí kiểm tốn. Lập kế hoạch và phân công nhân lực.

Trực tiếp điều hành các hợp đồng kiểm tốn có quy mơ lớn, phúc tạp có tính rủi ro cao.

Rà sốt báo cáo kiểm tốn trước khi trình giám đốc kí duyệt.

Phó phịng: Hỗ trợ trưởng phịng trong việc phân cơng nhân lực thực

hiện hợp đồng kiểm tốn và điều hành phịng kiểm toán.

Trưởng nhóm: Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng kiểm toán và

phát hành báo cáo kiểm tốn, phân cơng và hướng dẫn các trợ lý thực hiện các hợp đồng kiểm toán.

Trợ lý kiểm tốn: Thực hiện cơng việc theo sự hướng dẫn và chỉ đạo

của trưởng nhóm. 2.1.2 Quy trình kiểm tốn TRƯỞNG PHỊNG PHĨ PHỊNG TRƯỞNG NHĨM TRỢ LÝ KIỂM TOÁN

Nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn lập Báo cáo thuế và Kiểm toán Báo cáo tài chính với uy tín và chất lượng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao cho công tác quản lý tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao nhất.

SƠ ĐỒ CHU TRÌNH KIỂM TỐN

Related Articles

Back to top button