Thông báo về Cookie và Công cụ Theo dõi

iT60s thông báo về Cookie & Công cụ theo dõi. Thông tin này bổ sung cho Tuyên bố về Quyền riêng tư của iT60s. 1. Công cụ thu thập thông tin iT60s (chúng tôi) triển khai một số công cụ thu thập thông tin tiêu chuẩn của ngành, chẳng hạn như cookie, LocalStorage và đèn […]

Read More

Điều khoản – Chính sách sử dụng iT60s.org

iT60s.org cung cấp thông tin, tài liệu trên trang Web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện như được nêu trong thông báo pháp lý này. iT60s bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản […]

Read More