Blog

Những status tiếng Anh buồn cho ngày tâm trạng – benative.vn

Đôi khi, cuộc sống sẽ có những khoảng lặng, sẽ có những lúc bạn thấy buồn bã, chán nản. Hãy thử đăng lên trang cá nhân những status tiếng Anh buồn dưới đây, có lẽ chúng sẽ giúp bạn vui vẻ và phấn chấn hơn đấy.

status tiếng Anh buồn

12 câu status tiếng Anh buồn

The most frightening thing for every person is to wake up every day and realize there are no people or nothing in life to wait and try. Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng.

When I’m tired and bored, I just want to go to a strange place with no destination, no return date. Những lúc tôi mệt mỏi, buồn chán, tôi chỉ muốn đi một nơi thật xa lạ, không có điểm đến, không biết ngày về.

Not all wounds bleed. And no bleeding is no mean no pain. Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không bị đau.

There are pains in life that should just be known by themselves. Có những nỗi đau trong cuộc sống mà người biết nên chỉ mình ta.

When you lose something, you won’t never be able to find it. So cherish the things that life has given for you. Khi mất đi thứ gì đó, thì vĩnh viễn bạn sẽ không thể tìm lại được. Do vậy hãy trân trọng những thứ trước mắt mà cuộc sống đã ban tặng.

No matter how rich you are, you cannot make up for the hollow in your soul. Cho dù bạn giàu có đến đâu thì cũng không thể bù đắp những khoản rỗng trong tâm hồn.

Time is the precious thing that life offers. It can put everything into oblivion. Thời gian là thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng. Nó có thể đưa mọi thứ vào trong lãng quên.

Simple is happy, simple is life. Đơn sơ mới có hạnh phúc, đơn giản mới là cuộc sống.

Life is inherently painful, hating a person makes you suffer more. Cuộc sống vốn nhiều đau khổ, hận một người là làm mình đau khổ thêm.

Life is full of unintended things, we cannot avoid it. The only thing that can be done is to change the view about it. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.

Everything in this world is a test, except the family. So do not be too sad, wrong can correct, corrupted can be removed. Tất thảy mọi thứ trên đời này đều là phép thử, ngoại trừ gia đình. Vậy nên đừng quá buồn, sai có thể sửa, hỏng có thể bỏ

If it not yours, don’t try to hold it. It just make you lose the inherent things that can be achieved. Nếu không phải của mình, đừng cố giữ làm gì. Cố níu giữ chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Buồn gì rồi cũng sẽ qua. Chúc bạn tìm lại được động lực và niềm vui trong cuộc sống nhé!

Related Articles

Back to top button