Stt tạm biệt năm 2020 bằng tiếng Anh

Cap hay cho ngày cuối năm bằng tiếng Anh

Ngày cuối năm thường mang đến cho ta những cảm xúc gì đó thật đặc biệt. Bạn muốn đăng 1 chiếc STT để nhìn lại 1 năm cũ đã qua hay đón chào những điều mới mẻ trong năm mới 2021. Hãy cùng Tìm Đáp Án tham khảo những câu nói hay cho ngày cuối năm bằng tiếng Anh thật đặc biệt dưới đây!

Xem thêm: 20 Lời chúc tết thầy cô bằng tiếng Anh

Xem thêm: Stt cuối năm bằng tiếng anh

50+ Lời chúc Valentine bằng tiếng Anh

Top 15 lời chúc tết bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất 2021

1. Goodbye 2020

Thanks for everything I have learnt lots of lessons from you. I will never forget you. Thanks again!

Tạm biệt năm 2020

Cảm ơn vì tất cả mọi thứ tôi đã học được rất nhiều bài học từ bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Cảm ơn một lần nữa!

2. Bye bye 2020

It is the time to stop thinking about the past and look forward to the future with new hopes and aspiration.

Tạm biệt năm 2020

Đã đến lúc ngừng nghĩ về quá khứ và hướng tới tương lai với những hy vọng và khát vọng mới.

3. Goodbye 2020

Another years filled with street memories and joyous time has passed. I will never for forget you. Thanks again.

Tạm biệt năm 2020

Một năm nữa đầy ắp kỷ niệm đường phố và thời gian vui vẻ đã qua. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Cảm ơn một lần nữa.

4. Another year of success and happiness has passed. With every new year come greater challenges and obstacles in life. I wish courage, hope and faith to overcome all the huddles. Goodbye 2020.

Một năm nữa thành công và hạnh phúc đã trôi qua. Với mỗi năm mới đến những thách thức và trở ngại lớn hơn trong cuộc sống. Tôi cầu mong sự can đảm, hy vọng và niềm tin để vượt qua tất cả những xô bồ. Tạm biệt năm 2020.

5. May you have no regrets leaving the old and may you get excited facing the new. Say Goodbye 2020 and Welcome 2021. Wishing you all the best in the New Year.

Mong bạn không hối tiếc khi rời bỏ cái cũ và bạn có thể hào hứng đối mặt với cái mới. Tạm biệt năm 2020 và Chào mừng năm 2021. Chúc các bạn năm mới vạn sự như ý.

6. New Year is the time to unfold new horizons and realize new dreams, to rediscover the strength and faith within you, to rejoice in simple pleasures and gear up for a new challenge. Say Goodbye 2020 & Welcome 2021.

Năm mới là thời điểm để mở ra những chân trời mới và thực hiện những ước mơ mới, khám phá lại sức mạnh và niềm tin bên trong bạn, để hân hoan với những niềm vui đơn giản và chuẩn bị cho một thử thách mới. Tạm biệt năm 2020 & Chào mừng năm 2021.

7. Goodbye 2020 & Welcome 2021

The new year begins, let us pray that it will be a year with peace, happiness and abundance of new friends, God bless us throughout the new year 2021, Happy new year!

Tạm biệt năm 2020 & Chào mừng năm 2021.

Xem thêm:  Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bình Yên ❤️ Cap Hay

Đọc thêm: Stt về bạn thân của người yêu – một phạm trù hại não

Năm mới bắt đầu, chúng ta hãy cầu nguyện rằng sẽ là một năm bình an, hạnh phúc và dồi dào bạn bè mới, Chúa phù hộ cho chúng ta trong suốt năm mới 2021, Happy new year!

8. It is time to say goodbye to 2020. Let’s say goodbye to a tough year! Welcome to new year 2021.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với năm 2020. Chúng ta hãy tạm biệt một năm khó khăn! Chào mừng năm mới 2021.

9. For last year’s words belong to last year’s language and next year’s words await another voice. And to make an end is to make a beginning.

Đối với các từ của năm ngoái thuộc về ngôn ngữ của năm ngoái và các từ của năm sau đang chờ đợi một giọng nói khác. Và kết thúc là bắt đầu.

10. As the old year retires and a new one is born, we commit into the hands of our creator the happenings of the past year and ask for direction and guidance in the new one. May he grant us his grace, his tranquility and His wisdom!

Khi năm cũ qua đi và một năm mới ra đời, chúng tôi cam kết với người tạo ra những diễn biến của năm qua và yêu cầu chỉ đạo và hướng dẫn trong năm mới. Cầu xin Ngài ban cho chúng ta ân điển, sự yên tĩnh và sự khôn ngoan của Ngài!

11. The year end brings no greater pleasure then the opportunity to express to you season’s greetings and good wishes. May your holidays and new year be filled with joy.

Cuối năm mang lại niềm vui không gì bằng khi đó là cơ hội để bày tỏ cùng bạn những lời chúc đầu mùa và những lời chúc tốt đẹp. Chúc những ngày lễ và năm mới của bạn tràn ngập niềm vui.

12. Another fresh new year is here another year to live! to banish worry, doubt, and fear, to love and laugh and give!

Một năm mới khác đã đến rồi một năm nữa để sống! xua tan lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi, để yêu thương, cười và cho đi!

13. As years passed away I have formed the habit of looking back upon that former self as upon another person, the remembrance of whose emotions has been a solace in adversity and added zest to the enjoyment of prosperity.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã hình thành thói quen nhìn lại con người trước đây của mình như một người khác, việc nhớ lại những cảm xúc của họ là niềm an ủi trong nghịch cảnh và thêm niềm đam mê vào việc tận hưởng sự thịnh vượng.

14. Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Ngày mai là trang trống đầu tiên của cuốn sách 365 trang. Viết một cái hay.

15. For me the end of the year is always a time to reflect and recharge my energies.

Đối với tôi cuối năm luôn là thời điểm để suy ngẫm và nạp lại năng lượng cho mình.

16. Drop the last year into the silent limbo of the past. Let it go, for it was imperfect, and thank God that it can go.

Xem thêm:  STT xuân đã về, mình cưới nhau em nhé!

Bỏ năm cuối vào khoảng lặng im lặng của quá khứ. Hãy để nó đi, vì nó không hoàn hảo, và cảm ơn Chúa rằng nó có thể ra đi.

17. At the end of every day of every year, two things remain unshakable, our constancy of purpose and our continuous discontent with the immediate present.

Vào cuối mỗi ngày của năm, có hai điều vẫn không thể lay chuyển, mục đích không đổi của chúng ta và sự bất mãn liên tục của chúng ta với hiện tại trước mắt.

18. A year of ending and beginning, a year of loss and finding and all of you were with me through the storm. I drink your health, your wealth, your fortune for long years to come, and I hope for many more days in which we can gather like this.

Một năm kết thúc và bắt đầu, một năm mất mát và tìm thấy và tất cả các bạn đã cùng tôi vượt qua sóng gió. Tôi xin chúc sức khỏe của bạn, sự giàu có của bạn, tài sản của bạn trong những năm dài sắp tới, và tôi hy vọng nhiều ngày nữa chúng ta có thể tụ họp như thế này.

19. Everybody has difficult years, but a lot of times the difficult years end up being the greatest years of your whole entire life, if you survive them.

Ai cũng có những năm tháng khó khăn, nhưng rất nhiều lần những năm tháng khó khăn trở thành những năm tháng vĩ đại nhất trong cả cuộc đời bạn, nếu bạn sống sót qua chúng.

20. At the end of the day, it’s about what’s on the shelf at the end of the year.

Tham khảo: Stt Bất Cần Tình Yêu

Vào cuối ngày, đó là về những gì trên kệ vào cuối năm.

21. New Year’s Day. A fresh start. A new chapter in life waiting to be written. New questions to be asked, embraced, and loved. Answers to be discovered and then lived in this transformative year of delight and self-discovery. Today carve out a quiet interlude for yourself in which to dream, pen in hand. Only dreams give birth to change.

Ngay đầu năm. Một khởi đầu mới. Một chương mới trong cuộc đời đang chờ được viết. Những câu hỏi mới được đặt ra, được đón nhận và được yêu thích. Các câu trả lời cần được khám phá và sau đó sống trong năm đầy biến đổi của niềm vui và sự khám phá bản thân. Hôm nay hãy tạo ra một khoảng lặng cho chính mình để mơ ước, cầm bút trong tay. Chỉ có những giấc mơ mới sinh ra sự thay đổi.

22. For last year’s words belong to last year’s language and next year’s words await another voice. And to make an end is to make a beginning. Happy new year.

Đối với các từ của năm ngoái thuộc về ngôn ngữ của năm ngoái và các từ của năm sau đang chờ đợi một giọng nói khác. Và kết thúc là bắt đầu. Chúc mừng năm mới

23. Any new beginning is forged from the shards of the past, not from the abandonment of the past.

Bất kỳ sự khởi đầu mới nào cũng đều được rèn giũa từ những mảnh vụn của quá khứ, không phải từ việc bỏ rơi quá khứ.

Xem thêm:  Stt hài hước chất bựa về tình yêu, tình bạn, gia đình, cuộc sống

24. Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Ngày mai là trang trống đầu tiên của cuốn sách 365 trang mới. Hãy viết những điều tốt đẹp.

25. Each age has deemed the new-born year the fittest time for festal cheer.

Mỗi lứa tuổi đều coi năm mới là thời điểm thích hợp nhất để chúc mừng và vui vẻ.

26. Hope smiles from the threshold of the year to come, Whispering ‘it will be happier.

Mong nụ cười trước ngưỡng cửa năm sau, Thì thầm sẽ hạnh phúc hơn.

27. Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on, with all the wisdom that experience can instill in us. Cheers to a new year and another chance for us to get it right.

Cuối năm không phải là kết thúc cũng không phải là bắt đầu mà là tiếp tục, với tất cả sự khôn ngoan mà kinh nghiệm có thể thấm nhuần trong chúng ta. Chúc mừng một năm mới và một cơ hội khác để chúng ta làm đúng.

28. I’ve become fascinated by the idea that it’s really achievable to make two or three small improvements in a week and by the end of the year, it’s 150 improvements.

Tôi bị cuốn hút bởi ý tưởng rằng thực sự có thể thực hiện được hai hoặc ba cải tiến nhỏ trong một tuần và đến cuối năm, đó là 150 cải tiến.

29. Just read one book a month and at the end of they year you would be totally different but an impressive personality.

Chỉ cần đọc một cuốn sách mỗi tháng và vào cuối năm, bạn sẽ hoàn toàn khác biệt nhưng là một cá tính ấn tượng.

30. Drop the last year into the silent limbo of the past. Let it go, for it was imperfect, and thank God that it can go.

Bỏ năm cuối vào khoảng lặng im lặng của quá khứ. Hãy để nó đi, vì nó không hoàn hảo, và cảm ơn Chúa rằng nó có thể ra đi.

Trên đây là những Status hay ngày cuối năm bằng tiếng Anh. Xem thêm những STT chào mừng năm mới Tân Sửu 2021 hay nhất tại:

Những câu chúc Tết bằng tiếng Anh ý nghĩa

Lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Nhật

Trước khi chuẩn bị đón Tết, các gia đình vẫn hay tổ chức các hoạt động như đón Tết ông Công ông Táo, chuẩn bị lễ Tất niên hay cúng giao thừa chào mừng năm mới. Các bạn nên chuẩn bị tốt các hoạt động này để có một năm mới đầm ấm và ý nghĩa cùng gia đình thân yêu.

Trong ngày tết cổ truyền của dân tộc ta, ngoài lễ cúng tất niên giao thừa, thì lễ cúng giỗ ông bà tổ tiên trong 3 ngày đầu năm luôn là việc không thể thiếu. Mời các bạn tham khảo Văn khấn gia tiên mùng 1, Văn khấn mùng 2 TếtVăn khấn mùng 3 Tết để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với các bậc thần phật, ông bà tổ tiên.

Tham khảo: Stt Hay Về Sự Im Lặng Trong Tình Yêu ❤️ Ý Nghĩa Nhất

Related Articles

Latest Articles