Tin tức tổng hợp

Tổng quan về 50 Bang của Mỹ

Nhu cầu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu càng cao dẫn đến nhu cầu gửi hàng đến Mỹ càng cao, điều này cũng khiến các bang của Hoa Kỳ được quan tâm nhiều hơn.

Bài viết này Vi Minh Express sẽ chia sẻ tất cả những thông tin chi tiết liên quan đến các bang của nước Mỹ.

I. Thông tin chung về các tiểu bang của Mỹ

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có diện tích khá rộng, tương đương với toàn bộ lãnh thổ của Châu Âu. Với diện tích rộng lớn như vậy, nước Mỹ chia lãnh thổ thành 50 bang khác nhau, 48 bang nối liền với nhau ở trung tâm Bắc Mỹ, 2 bang còn lại là Hawaii và Alaska nằm ngoài quần đảo, và Thái Bình Dương.

  • Delaware là bang lâu đời nhất được thành lập vào ngày 7 tháng 12 năm 1787

  • Hawaii là tiểu bang trẻ nhất được thành lập vào ngày 21 tháng 8 năm 1959

  • Bang lớn nhất theo diện tích là Alaska với diện tích 1.723.337 km vuông

  • Tiểu bang nhỏ nhất là Rhode Island, với diện tích 4.001 km vuông.

  • Tiểu bang đông dân nhất là California với tổng dân số là 39.536.653

  • Bang ít dân nhất là Utah, với dân số 579.315 người.

II. Danh sách các tiểu bang

1. Bang California

California: Còn được gọi là Cali, bang này nằm ở miền Tây Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, với diện tích 410.000 km vuông (đứng thứ ba trong tổng số 50 tiểu bang).

2. Bang Florida

Florida: Nằm ở phía đông nam Hoa Kỳ, nó có dân số khoảng 21,2 triệu (lớn thứ 4) và diện tích 170.304 km vuông (thứ 22).

3. Bang Texas:

Texas: Texas là tiểu bang đông dân thứ hai với dân số khoảng 28,7 triệu người và lớn thứ hai theo diện tích với khoảng 695.662 km vuông.

4. Bang Hawaii

Bang Hawaii: nằm hoàn toàn trên quần đảo Hawaii ở Thái Bình Dương, được hợp nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 1959, là bang thứ 50 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

5. Bang New Jersey

New Jersey: Nằm trên bờ biển Đại Tây Dương, New Jersey là một trong bốn tiểu bang nhỏ nhất của Hoa Kỳ, với diện tích 22.608 km vuông. Đây cũng là quê hương của Tổng thống Grover Cleveland, Tổng thống thứ 22 và 24 của Hoa Kỳ.

6. Bang Arizona

Arizona: nằm ở miền Tây Nam nước Mỹ, diện tích khoảng 295.234 km vuông, dân số khoảng 7,2 triệu người.

7. Bang Pennsylvania

Pennsylvania: Nằm ở phía đông Hoa Kỳ, là một bang rất phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao thứ 6 cả nước. Nó có diện tích 119.283 km vuông và dân số khoảng 12,8 triệu người.

8. Bang North Carolina

North Carolina: nằm ở miền Nam Hoa Kỳ, là một trong những tiểu bang đầu tiên với diện tích lớn thứ 28 (khoảng 139.509 km vuông) và dân số lớn thứ 9 (khoảng 10,4 triệu cư dân).

9. Bang Georgia

Georgia: Nằm ở phía đông nam Hoa Kỳ, là nơi sinh của Tổng thống Jimmy Carter. Georgia (tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ), có diện tích 154.077 km vuông đứng thứ 24 trong tổng diện tích của Hoa Kỳ, với dân số 10,5 triệu người (thứ 18).

10. Bang Colorado

Colorado: Nằm ở phía Tây miền Trung nước Mỹ, địa hình đặc biệt đồi núi và dân cư thưa thớt, khoảng 5,7 triệu người (đứng thứ 21), diện tích 269,837 km vuông.

11. Bang Michigan

Michigan: Một tiểu bang ở đông bắc Hoa Kỳ giáp với Canada. Michigan là tiểu bang đông dân thứ 8 với khoảng 10 triệu cư dân và diện tích 253.793 km vuông, đứng thứ 11 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

12. Bang Massachusetts

Massachusetts là tiểu bang đông dân nhất vùng New England, đông bắc Hoa Kỳ. Bang có diện tích 20.202 km vuông (thứ 44) và dân số 6,9 triệu người (thứ 14).

13. Bang Virginia

Virginia, thường được gọi là Thịnh vượng chung Virginia, là một phần của khu vực Nam Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Đây là nơi sinh ra nhiều đời tổng thống Mỹ như George Washington, James Madison, Thomas Jefferson, James Monroe, William Henry Harrison, Woodrow Wilson,…

14. Bang Illinois

Illinois: Tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, được liệt kê vào năm 1818. Về dân số, đây là bang lớn nhất ở Trung Tây và là bang lớn thứ 5 trong cả nước, với dân số khoảng 12,7 triệu người.

15. Bang Ohio

Ohio là một tiểu bang nằm ở khu vực trung tâm của miền đông bắc Hoa Kỳ. Đây là nơi sinh của nhiều vị tổng thống như: William Howard Taft, Warren G. Harding, Ulysses S. Grant, James A. Gardiner Field, Benjamin Harrison, Rutherford B. Hayes, William McKinley.

16. Bang Alaska

Alaska: Một tiểu bang ở cực tây bắc của lục địa Bắc Mỹ. Đây là tiểu bang lớn nhất với diện tích khoảng 4.477.946 km vuông và dân số lớn thứ 47 với khoảng 737.438 người.

17. Bang Alabama

Alabama nằm ở khu vực đông nam của Hoa Kỳ, là tiểu bang lớn thứ 30 của Hoa Kỳ với diện tích xấp xỉ 135.775 km vuông và là tiểu bang đông dân thứ 24 với dân số 4,9 triệu người.

18. Bang New York

Bang New York: Thủ phủ của tiểu bang này là Thành phố New York. Hầu hết mọi người nghĩ đây là thủ đô của Hoa Kỳ, nhưng đây chỉ là thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế và văn hóa của đất nước.

19. Bang Washington

Bang Washington là một bang ở Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, được đặt theo tên của George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

20. Bang Tennessee

Tennessee: Được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1796, Tennessee là tiểu bang lớn thứ 36 với diện tích đất là 109.247 km vuông và là tiểu bang lớn thứ 17 với dân số khoảng 6,8 triệu người.

21. Bang Minnesota

Minnesota: Đây là tiểu bang thứ 32 của Hoa Kỳ, nằm ở miền Trung Tây, chính thức ra đời vào ngày 11 tháng 5 năm 1858, trên biên giới của Minnesota và Wisconsin.

22. Bang Maryland

Maryland: Là một tiểu bang nằm ở bờ biển phía đông nước Mỹ, diện tích khá nhỏ chỉ 32.160 km vuông, đứng thứ 42, dân số khoảng 6,1 triệu người, đứng thứ 5.

23. Bang Oregon

Oregon: Đây là một tiểu bang ở Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Bang có tổng diện tích là 255.026 km vuông, đứng thứ 9, với dân số 4,2 triệu người (thứ 27).

24. Bang Nam Carolina

Nam Carolina (South Carolina), nằm ở phía đông nam, là tiểu bang lớn thứ 40 của Hoa Kỳ (82.965 km vuông) và đông dân thứ 23 (khoảng 4 triệu dân).

25. Bang Wisconsin

Wisconsin là một tiểu bang ở Trung Tây Hoa Kỳ. Người dân ở đây chủ yếu kiếm sống bằng nghề khai thác gỗ, trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Bang có diện tích 169.790 km vuông (xếp thứ 23) và có dân số khoảng 5,8 triệu người (xếp thứ 18).

26. Bang Missouri

Missouri là một bang miền Trung Tây nhưng hầu như chịu ảnh hưởng văn hóa của miền Nam Hoa Kỳ.

27. Bang Utah

Wyoming: tiểu bang thứ 45 được liệt kê vào ngày 4 tháng 1 năm 1896 ở miền Tây Hoa Kỳ.

28. Bang Indiana

Indiana về mặt địa lý giáp với Michigan về phía bắc, Ohio về phía đông và Kentucky về phía nam. Với diện tích 94.321 km vuông đứng thứ 38 cả nước và dân số khoảng 6.691,878 tỷ người, đứng thứ 4.

29. Bang Louisiana

Louisiana: là một tiểu bang nằm ở khu vực phía Nam của Hoa Kỳ. Louisiana là bang lớn thứ 31 (134.382 km vuông) và là bang đông dân thứ 25 (4,6 triệu người).

30. Bang Connecticut

Connecticut: Nằm ở Đông Bắc Hoa Kỳ, có truyền thống lâu đời trong ngành hàng hải.

31. Bang Kentucky

Kentucky còn được gọi là bang miền Nam và là quê hương của Tổng thống Abraham Lincoln. Bang có diện tích khoảng 104.749 km vuông, đứng thứ 37, dân số khoảng 4.468,402 tỷ người, đứng thứ 15.

32. Bang Oklahoma

Oklahoma ở miền nam Hoa Kỳ có dân số lớn thứ 28 và diện tích lớn thứ 20 trong cả nước.

33. Bang Nevada

Nevada ở miền Tây Hoa Kỳ, được gia nhập vào năm 1864 và là tiểu bang thứ 36 của Hoa Kỳ.

34. Bang Maine

Maine: Nằm ở vùng New England của Hoa Kỳ, với diện tích 79,886 km vuông, đứng thứ 39 trong số các tiểu bang của Hoa Kỳ.

35. Bang Montana

Montana là một tiểu bang nằm ở Tây Bắc Hoa Kỳ và là tiểu bang thứ 41 thành lập vào ngày 8 tháng 11 năm 1889. Đây là một trong những bang có vùng đồi núi rộng lớn và hùng vĩ.

36. Bang Mississippi

Bang Mississippi miền nam Hoa Kỳ có diện tích khoảng 125.443 km vuông (xếp thứ 32) và dân số khoảng 2,9 triệu người (xếp thứ 31) theo số liệu năm 2018.

37. Bang New Mexico

New Mexico là một tiểu bang nằm ở Tây Nam Hoa Kỳ. Bang chính thức gia nhập vào ngày 6 tháng 1 năm 1912, là thành viên thứ 47 trong số 50 bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Bang lớn thứ 5 về diện tích nhưng đứng thứ 36 về dân số.

38. Bang Iowa

Iowa nằm ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, đây là nơi sinh của Tổng thống Herbert Hoover (Tổng thống thứ 31). Bang có diện tích 145.743 km vuông (xếp thứ 26) và dân số 3.156.145 người (xếp thứ 30).

39. Bang Rhode Island

Đảo Rhode là tiểu bang nhỏ nhất của Hoa Kỳ, chỉ với khoảng 2.678 km vuông và dân số hơn 1 triệu người, đứng thứ 43 trong tiểu bang.

40. Bang Kansas

Kansas: Nằm ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, có diện tích 213.096 km vuông (xếp thứ 15), dân số đứng thứ 32 với khoảng 2,9 triệu người.

41. Bang Nebraska

Nebraska: Nằm ở Great Plains và Trung Tây của Hoa Kỳ, có diện tích 200.520 km vuông (thứ 16) và đứng thứ 37 về dân số, với khoảng 2 triệu người.

42. Bang Wyoming

Wyoming: Lớn thứ 10 trong số 50 tiểu bang, là tiểu bang ít dân nhất ở Hoa Kỳ với chỉ khoảng 578.759 cư dân.

43. Bang Arkansas

Arkansas, nơi sinh của Tổng thống Bill Clinton, có diện tích 137.732 và dân số 3.013.825.

44. Bang Vermont

Vermont: Bang đứng thứ 43 với diện tích khoảng 24,923 đứng thứ 48 trong số 50 bang với dân số khoảng 626,299 người.

45. Bang Delaware

Delaware: Một trong 13 tiểu bang đầu tiên tách ra ở Hoa Kỳ. Bang có diện tích 5.047 km vuông và dân số 967.171 người.

46. Bang West Virginia

West Virginia ra đời ngày 20 tháng 6 năm 1863, một tiểu bang ở vùng Appalachia của Hoa Kỳ.

47. Bang Idaho

Idaho là một tiểu bang ở Tây Bắc Hoa Kỳ, đây là một bang giàu tài nguyên và phong cảnh đẹp.

48. Bang Nam Dakota

Nam Dakota: Còn được gọi là “tiểu bang Đỉnh Rushmore”, bang này có diện tích khoảng 199,905 km vuông và dân số khoảng 754,844 người.

49. Bang New Hampshire

New Hampshire có diện tích khoảng 24.239 km vuông và dân số khoảng 1.235.786 người.

50. Bang North Dakota

North Dakota là tiểu bang cuối cùng trong danh sách các tiểu bang của Hoa Kỳ, nằm trong vùng Great Plains của miền Trung Tây Hoa Kỳ.

III. Tổng kết

Việc vận chuyển đến Mỹ sẽ phải chịu các khoản phí khác nhau tùy thuộc vào vị trí của từng tiểu bang. Ngoài các chi phí yêu cầu như khối lượng, kích thước và khoảng cách, thì có thể còn có phụ thu tùy theo địa hình, thời tiết.

Nếu bạn có nhu cầu GỬI HÀNG ĐI ÚC hay đi mỹ có thể liên hệ chúng tôi để được giá tốt nhất.

Hy vọng với những thông tin mà Vi Minh Express cung cấp ở trên, bạn sẽ lựa chọn được địa điểm kinh doanh, giao nhận hàng phù hợp với chi phí của bản thân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button